Prefabrikte Subasman Nedir? Kot, Perde ve Yükseklik

Subasman, yapıda bulunan temel kotundan itibaren, zemin seviyesindeki bir platformdur. Bu yazıda, subasman kavramını inceledik.

No items found.
No items found.

Prefabrik yapılar günümüzde giderek yaygınlaşan bir inşaat yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu yapılar, hızlı ve ekonomik bir şekilde inşa edilebilmeleri sayesinde birçok farklı alanda tercih edilmektedir. Ancak, prefabrik yapıların yapım aşamaları sırasında bazı teknik konulara dikkat edilmesi gerekmektedir. Bu konulardan biri de prefabrikte subasman kavramıdır.

Subasman, yapıda bulunan temel kotundan itibaren, zemin seviyesindeki bir platformdur. Bu platform, genellikle betonarme malzemeden yapılmakta ve yapıya destek sağlamaktadır. Bu yazıda, prefabrik yapılarda subasman kavramının detaylarını ve önemini inceledik.

Subasman Nedir?

Prefabrik evler, önceden üretilmiş bina bloklarının birleştirilmesi ile oluşturulan yapılar olduğundan, su ve atık su yönetimi için yerleşik bir kanalizasyon sistemi bulunmaktadır. Bu sistem, evin altındaki bir çukurda veya subasman alanında bulunur.

Subasman, evin temel seviyesinin altında kalan, betonarme bir alan olarak tanımlanabilir. Bu bölüm, evin alt kısmında bulunduğu için, aynı zamanda bodrum olarak da adlandırılır. Evin altındaki alanlarda su birikmesini önlemek ve evin tabanını ve temelini korumak için önemlidir.

Prefabrik evlerde subasman, genellikle evin altında bulunan modüler panellerden yapılmaktadır. Bu panellerin birleştirilmesi, evin altında bir çerçeve oluşturur ve bu çerçeve üzerine evin zemini yerleştirilir. Subasman, evin temel seviyesine kadar uzanır ve evin altındaki suyun tahliyesi için bir kanalizasyon sistemi içerir.

Prefabrik Yapılarda Subasman Nasıl Yapılır?

prefabrik yapılarda subasman nasıl yapılır?

Prefabrik yapılarda subasman yapımı, evin tasarımına ve konumuna bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ancak genellikle prefabrik evlerde subasman yapımı, şu adımları içeren bir süreçle gerçekleştirilir:

  1. Temel Çalışmaları: Subasman yapımı, evin temelindeki çalışmalarla başlar. Temel, evin altındaki taşıyıcı sistemi oluşturur ve evin altındaki alanların düzgün bir şekilde desteklenmesini sağlar. Bu nedenle, öncelikle evin temeli inşa edilir.
  2. Panellerin Kurulumu: Prefabrik evlerde kullanılan subasman panelleri, genellikle evin altına yerleştirilen çelik ya da betonarme panellerdir. Bu paneller, evin altındaki çerçeveyi oluşturur. Panellerin birleştirilmesi, evin altındaki bir çerçeve oluşturur ve bu çerçeve üzerine evin zemini yerleştirilir.
  3. Kanalizasyon Sistemi: Subasman bölgesinde, evin altındaki suyun tahliyesi için bir kanalizasyon sistemi bulunur. Bu sistem, drenaj boruları, drenaj çukurları, pompa ve diğer ekipmanlar gibi unsurları içerebilir. Kanalizasyon sistemi, evin altındaki suyun tahliyesini sağlar ve evin altında biriken suyun önlenmesine yardımcı olur.
  4. İzolasyon: Subasman bölgesinde, yalıtım malzemeleri kullanılarak, evin altındaki nem oranının azaltılması amaçlanır. Bu nedenle, subasman zemini ve duvarları, yalıtım malzemeleriyle kaplanır. Bu malzemeler, evin altında biriken nemin buharlaşmasını önler ve evin içerisindeki hava kalitesini korur.
  5. Döşeme Malzemesi: Subasman bölgesinde, evin altına döşenecek zemin malzemesi belirlenir. Bu malzeme, genellikle dayanıklı ve suya dayanıklı bir malzeme seçilir. Ayrıca, evin altındaki nem oranına bağlı olarak, su geçirmez bir yüzey de tercih edilebilir.

Prefabrik evlerde subasman yapımı, bu adımların uygulanmasıyla tamamlanır. Subasmanın doğru bir şekilde inşa edilmesi, evin altındaki su yönetimi ve evin temelinin korunması açısından büyük önem taşır.

Subasman Yüksekliği Ne Kadar Olmalı?

subasman yüksekliği ne kadar olmalı?

Subasman yüksekliği, prefabrik yapının tasarımına ve yerleşim yerine göre değişebilir. Ancak genellikle subasman yüksekliği, yerel yönetmeliklerde belirlenen minimum yüksekliklere uygun olarak belirlenir. Örneğin, Türkiye'de 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'da belirtilen yönetmeliklere göre, yapıların subasman yüksekliği en az 30 cm olmalıdır.

Yükseklik, evin altındaki alanın kullanım amacına göre değişebilir. Örneğin, evin altındaki alan depolama alanı olarak kullanılacaksa daha yüksek olabilir. Ayrıca, evin konumu ve çevresel faktörler de subasman yüksekliğinin belirlenmesinde etkilidir. Örneğin, yağışlı bir bölgede yaşıyorsanız, subasman daha yüksek olmalıdır, böylece evin altında biriken suyun tahliyesi sağlanabilir.

Subasman Dolgusu Nedir?

Subasman dolgusu, yapı malzemeleri arasında en yaygın olarak kullanılan dolgu malzemelerinden biridir. Genellikle çakıl, kum, taş veya kırma taş kullanılarak yapılır. Dolgu malzemeleri, evin altındaki boşluğu tamamen doldurmak için dikkatlice seçilmelidir. Yeterli sıkıştırma işlemi yapılarak, sağlam bir zemin oluşturacak şekilde yerleştirilmelidir.

Subasman dolgusu, evin altındaki boşluğun doldurulması için kullanıldığından, yapıya katkısı büyüktür. Dolgu, evin altındaki zeminin taşıma kapasitesini artırır ve yapıya daha fazla dayanıklılık kazandırır. Ayrıca evin altında biriken suyun tahliyesine de yardımcı olur.

Subasman Perdesi Nedir?

Subasman perdesi, temel perdesinin altında kalacak şekilde, zeminin sağlamlaştırılması ve temelin yüksekliğinin artırılması amacıyla inşa edilen perde duvardır. Yapının zeminle temas eden bölgesindeki duvarların yüksekliğinin artırılması için kullanılır. Bu sayede, zeminin hareketlerinden kaynaklanabilecek hasarlar önlenebilir ve yapıya daha fazla dayanıklılık kazandırılabilir.

Subasman perdesi yapımında genellikle beton kullanılır. Malzeme, subasman perdesinin yüksekliği, genişliği ve kalınlığına göre farklı çeşitlerde kullanılabilir. Beton, dayanıklı ve sağlam bir malzeme olduğu için subasman perdesi yapımında sıklıkla tercih edilir. Subasman perdesi yapılırken, temel perdesi yapımı sırasında yapılır ve aynı anda dökülür. Temel perdesi ile birlikte betonarme olarak inşa edilir.

Subasman Kotu Nedir?

Subasman kotu, bir yapının temel duvarının altında kalan zemin seviyesinin, inşaat projelerinde referans alınan kotudur. Kot, inşaat sektöründe yükseklik ölçüsü olarak kullanılan bir terimdir ve bir yüzeyin belirli bir referans seviyesine olan uzaklığını ifade eder. Subasman kotu ise, yapı temelinin altında kalan zemin seviyesinin yüksekliğini ifade eder.

Subasman kotu, inşaat projesinin planlandığı bölgede zemin yapısı ve yüksekliği dikkate alınarak belirlenir. Yapı temel duvarının altında kalan boşluğun, inşaat projesinde belirlenen subasman kotuna göre doldurulması gerekmektedir. Bu sayede, yapı temeli zemine daha sağlam bir şekilde oturtulabilir ve zemin hareketlerinden kaynaklı hasarlar önlenmiş olur. Kotun yanlış belirlenmesi, yapı temelinin sağlam bir şekilde oturtulamamasına ve yapıda hasarların oluşmasına neden olabilir.

Subasman Kotu Nasıl Belirlenir?

subasman kotu nasıl belirlenir

Subasman kotunun doğru bir şekilde belirlenmesi, yapı temelinin sağlam bir şekilde oturtulmasını sağlar ve yapının zemin hareketlerinden kaynaklı hasarlara karşı daha dayanıklı olmasını sağlar. Subasman kotunun belirlenirken incelenen parametreler şunlardır:

  • Zemin etüdü
  • Yapı yüksekliği
  • Zemin seviyesi
  • Temel duvarının yüksekliği
  • Dolgu malzemesinin kalınlığı

Subasman kotu, yukarıdaki faktörlere göre hesaplanır. Zemin seviyesi, temel duvarının yüksekliği, dolgu malzemesinin kalınlığı ve yapının toplam yüksekliği dikkate alınarak subasman kotu belirlenir.